Ieder jaar kiest KLJ een thema waar z​​e, samen met leden, bestuursleden en vrijwilligers een heel jaar rond werken. Door middel van activiteiten, vorming, ​​bezinningen en ander aanbod, proberen we iedereen mee te nemen in ons verhaal. 

Jaarthema 2016-2017: Hier groeien helden!

Het jaarthema van dit jaar is 'Hier groeien helden!'

Groeien op alle niveaus
Met het jaarthema willen we alle talenten en competenties die KLJ’ers ontwikkelen in hun KLJ­carrière in de kijker zetten. We vinden het belangrijk om in het nieuwe werkjaar aandacht te besteden aan de manier waaro p KLJ’ers groeien, op alle mogelijke vlakken en op alle niveaus. We willen KLJ’ers op weg helpen om hun talenten verder te ontwikkelen en mogelijkheden bieden om hun competenties bij te schaven. Helden zijn het, verdomme!

Harry de held
Ook in het jaarthemabeeld hebben we geprobeerd om duidelijk te maken dat het bij KLJ bruist van het talent, en dat KLJ de ideale voedingsbodem is voor het kweken van echte helden. Annelies Heyrman, ontwerpster jaarthemabeeld: ‘Ik kreeg de opdracht om een beeld te ontwerpen rond het thema ‘Hier groeien helden’. Eerst heb ik enkele beelden van superhelden verzameld om daarna zelf één te maken. Zo ben ik tot de huidige superheld gekomen. Ik heb gebruik gemaakt van de KLJ­kleuren en natuurlijk moest de held het KLJlogo dragen. De slogan ‘Hier groeien helden’ heb ik nog eens benadrukt door de superheld echt te laten groeien. Het was een hele uitdaging, maar het was leuk om te doen.'


Your … got talent
We willen afdelingen aansporen om op zoek te gaan naar ieders talenten in de afdeling en/of werkgroep. Want talenten op de juiste manier inzetten, zorgt ervoor dat we nog meer kunnen groeien.

Want je bent het waard!
Ook aan de buitenwereld willen we laten zien wat jullie waard zijn! Met ons maatschappelijk standpunt gaan we zowel aan ouders, pers, werkgevers… duidelijk maken dat KLJ een plaats is waar je heel veel leert en ervaring opdoet die meerwaarde biedt aan onze samenleving.

Wat mag je verwachten?
Heel het jaar door zetten we talenten van leden, leiding en bovenlokale vrijwilligers in de kijker. Verder bieden we kant­en­klare jaarthemaactiviteiten aan – van superheldenactiviteiten tot activiteiten waarbij de nadruk ligt op talenten, kwaliteiten, verantwoordelijkheden... Groei en bloei We hopen dat ook jij je gewaardeerd kan voelen voor jouw unieke talenten! En dat dit een jaar mag zijn waarin je nog meer kan groeien.

 

 


Jaarthema 2015-2016: KLJ Natuurlijk!

 

Het jaarthema voor werkjaar 2015-2016 draait om duurzaamheid en kreeg de naam 'KLJ-natuurlijk!'.

 

Je hebt vast wel al gehoord van Freecycle, Repair Cafés, Low Impact, de deeleconomie, LETS, Upcycling, ‘Do It Yourself’, … Allemaal voorbeelden die bewijzen dat duurzame ontwikkeling een hot topic is en allesbehalve saai. Maar ‘duurzaamheid’, wat is dat nu eigenlijk?

 

 

Duurzaamheid betekent meer dan alleen aandacht hebben voor het milieu. Als we als KLJ’er duurzame keuzes willen maken moeten we ons steeds volgende vragen stellen:

-       Welke gevolgen heeft deze beslissing voor de aardbol waarop we leven en waarvan we gebruik mogen maken?

-        Welke gevolgen heeft deze beslissing voor de mensen rondom ons, veraf en dichtbij?

-       Welke gevolgen heeft deze beslissing voor onze eigen portemonnee? Is dit een voordeel of net een nadeel voor onze KLJ-kas?

 

KLJ wil met dit jaarthema meestappen in het verhaal van een duurzame wereld. We zijn er immers van overtuigd dat ook KLJ’ers van over heel Vlaanderen hun steentje bijdragen in de ontwikkeling naar een duurzamere samenleving. En daar willen we nu al werk van maken.

 

Als kinderen- en jongerenbeweging ijveren we voor een leefbare wereld voor KLJ’ers hier en nu, maar ook voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van onze KLJ’ers en plattelandsjongeren elders op deze wereld.

 

Vanuit de ‘L’ van KLJ willen we dit jaar extra aandacht vragen voor de meerwaarde van lokale voeding en de lokale landbouwer. Een project op het platteland, voor het platteland en voor duurzaamheid.
Op die manier staat onze ‘L’ niet alleen voor ‘Landelijk’, maar ook voor ‘Lokaal’. Want voor ons als KLJ’ers is het platteland immers ons speel- en leefterrein.

 

We kunnen jullie hier geen kant-en-klaar pakket aanbieden, maar we dagen jullie dit jaar wel uit om je afdeling onder de loep te nemen en creatief na te denken over hoe je de zaken duurzamer kan aanpakken. We benoemen dit als een “jaar”thema, maar hopen dat dit de start mag zijn van een continu kritisch onder de loep nemen van de eigen werking in functie van duurzaamheid. Ook na dit werkjaar.

 

 

 

 


Jaarthema 2014-2015: Casa KLJ

 

Het lokaal, een veel besproken onderwerp bij verschillende KLJ-afdelingen. Het is te klein, te rommelig, niet in orde… Het betekent vaak een bron van zorgen voor de leiding.Maar tegelijk is het ook het centrum van activiteit. Er wordt hard gewerkt om van het KLJ-lokaal een thuis te maken. De leiding pimpt, versiert en verft zolang tot het helemaal uniek is. Leden komen en gaan met een lach, brengen leven in huis en genieten van die eigen plek. Iedereen is er welkom en iedereen voelt er zich goed.

 

Ons Lokaal, onze vrijheid

Een eigen lokaal brengt grote verantwoordelijkheid mee, maar is tegelijk onmisbaar voor een goede werking. Het belang van ruimte voor onze afdelingen wordt vaak onderschat, zowel binnen als buiten KLJ. Een lokaal moet gewaardeerd worden door het dorp, herkenbaar zijn en uitnodigend. Het is veel meer dan 4 muren en een dak. Het is een deel van de identiteit van je afdeling, waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Het is een deel van je gemeenschap, waar jeugd meebouwt aan de toekomst van je dorp.

 

Casa KLJ

Ruimte om jong te zijn, om dingen te doen die elders niet kunnen, om jezelf te leren kennen, om te groeien tot die unieke persoon die je bent, en dat allemaal vlakbij, in een veilige omgeving. 
Dat hoort een KLJ-lokaal te zijn. Een plek voor en door KLJ, een eigen speelparadijs, een eigen casa. 
Met dit jaarthema willen we het belang van een eigen lokaal onderstrepen, niet alleen voor KLJ maar voor de hele gemeenschap.

 

Dus maak plaats...

voor jongeren
voor dromen
voor een thuis voor KLJ’ers
voor een zekere toekomst voor KLJ
voor verantwoordelijk KLJ-eigenaars